Skip navigation

Filter

Delete filter criteries
Manufacturer
Net price

Delete filter criteries

Cutting Machines

9 mathching results View:

  • 1

2 years warrantee
Trimmer Dahle 507

Trimmer Dahle 507

46201
Trimmer Dahle 507
Papírvágógép görgős Dahle 507)
16,700 HUF/ DB
Packaging: 5 DBPack.: 5 DBPackaging: 5 DB
+
-
2 years warrantee
Trimmer Dahle 550

Trimmer Dahle 550

46202
Trimmer Dahle 550
Papírvágógép görgős Dahle 550)
52,200 HUF/ DB
Packaging: 1 DBPack.: 1 DBPackaging: 1 DB
+
-
2 years warrantee
Guillotine Dahle 502

Guillotine Dahle 502

46203
Guillotine Dahle 502
Papírvágógép karos Dahle 502)
21,100 HUF/ DB
Packaging: 5 DBPack.: 5 DBPackaging: 5 DB
+
-
5 years warrantee
Guillotine Dahle 561

Guillotine Dahle 561

46205
Guillotine Dahle 561
Papírvágógép karos Dahle 561)
115,400 HUF/ DB
Packaging: 1 DBPack.: 1 DBPackaging: 1 DB
+
-
5 years warrantee
Guillotine Dahle 565

Guillotine Dahle 565

46206
Guillotine Dahle 565
Papírvágógép karos Dahle 565)
187,500 HUF/ DB
Packaging: 1 DBPack.: 1 DBPackaging: 1 DB
+
-
2 years warrantee
Trimmer Dahle 508

Trimmer Dahle 508

46210
Trimmer Dahle 508
Papírvágógép görgős Dahle 508)
21,800 HUF/ DB
Packaging: 5 DBPack.: 5 DBPackaging: 5 DB
+
-
2 years warrantee
Trimmer A/3 Q-CONNECT KF17012

Trimmer A/3 Q-CONNECT KF17012

46214
Trimmer A/3 Q-CONNECT KF17012
Papírvágógép görgős Q-CONNECT KF15599/KF17012 A3)
19,666 HUF/ DB
Packaging: 6 DBPack.: 6 DBPackaging: 6 DB
+
-
2 years warrantee
Guillotine Dahle 533

Guillotine Dahle 533

46215
Guillotine Dahle 533
Papírvágógép karos Dahle 533)
45,900 HUF/ DB
Packaging: 1 DBPack.: 1 DBPackaging: 1 DB
+
-
2 years warrantee
Guillotine Dahle 534

Guillotine Dahle 534

46237
Guillotine Dahle 534
Papírvágógép karos Dahle 534)
65,100 HUF/ DB
Packaging: 1 DBPack.: 1 DBPackaging: 1 DB
+
-